ทดสอบว่าสมองข้างไหนของคุณที่มีอิทธิพลเหนือกว่าอีกข้างมากกว่ากัน

ใช้เวลาเพียงแค่ 30 วินาทีเท่านั้น!

Brain th

เริ่มต้นการทดสอบ!

ผู้หญิงหมุนตัวไปทางด้านไหน

Spinning dancer


© Nobuyuki Kayahara / CC-BY-SA-3.0

จับจมูกของคุณด้วยมือเพียงข้างเดียว

คุณใช้มือข้างไหน

Hands

นั่งไขว่ห้าง

ขาข้างไหนอยู่ข้างบน

Legs

เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

แดง


เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

เขียว


เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

ชมพู


เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

น้ำเงิน


เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

ดำ


เลือกที่สี ไม่ใช่คำ!

คุณมีเวลา 5 วินาทีที่จะตอบคำถาม

เหลือง


โต๊ะของคุณดูเหมือนอะไร จงซื่อสัตย์กับตนเอง

Desk clean
Desk messy

เกี่ยวกับตัวบุคคล เป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะจำ

Face
Vcrad

ภาพนี้คล้ายอะไรมากที่สุด

Shapes similarity base

Shapes similarity 1
Shapes similarity 2
Shapes similarity 3

A

B

C